Ako vnímam školstvo a šport?

Ako vnímam školstvo a šport ? Nie, nie sú to pre mňa iba ,,kompetencie obcí a miest, kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Školstvo a šport vnímam ako dve spojené nádoby, do ktorých je potrebné investovať, ktoré je potrebné budovať a modernizovať.

Ako si to predstavujem ? Zhruba spôsobom, akým modernizujeme Základnú školu v Beluši vďaka výbornej spolupráci so školou a zároveň rozširujeme športové možnosti v obci Beluša. Vytvorme študentom moderné, kvalitné školské prostredie a zároveň dbajme o dobré možnosti, ako môžu mladí ľudia aktívne tráviť svoj voľný čas.

#26 #patrikstrbak #belusa #okrespuchov #tsk #volby2022

Prejsť na začiatok