Aktuality

2666x ĎAKUJEM !

Kamaráti, priatelia, 2 666x VEĽKÉ ĎAKUJEM ! Veľmi si vážim každý jeden hlas, každú podporu, ktorej sa mi od Vás dostalo. Priebežné výsledky boli napínavé a tesné, voľby na poslancov TSK za okres Púchov dopadli takto.

Volebná sobota 29.10.2022 / Do školy na bicykli 2022

Dnes večer by som mal ešte napísať niečo k volebnej sobote 29.10.2022, všakže ? Napíšem, asi však inak ako by sa čakalo – vážme si deti a mladých ľudí, ktorých máme a veďme ich k správnym hodnotám v živote.

Záver volebnej kampane v Beluši bol famózny

Stretnutie s občanmi v Beluši. Na záver predvolebnej kampane som absolvoval verejné stretnutie s občanmi Beluše (a jej častí) v Kultúrnom dome v Beluši, ďakujem veľmi pekne za pozvanie starostovi obce Jánovi Prekopovi.

Podujatia seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Tohto týždňové akcie v kruhu seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Najskôr som absolvoval veľmi príjemné stretnutie na členskej schôdzi s belušským Klubom seniorov, ktorý zastrešuje takmer 200 Belušaniek a Belušanov.

Príďte voliť v sobotu 29.10.2022, je to dôležité!

Priatelia už o pár dní, 29.10.2022, nás čaká volebná sobota. Voliť si budeme nielen poslancov obecných či mestských zastupiteľstiev, resp. starostov / primátorov, ale taktiež poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, resp. predsedu TSK.

Nové športoviská pre deti zo ZŠ v Beluši

Áno, toto sú tie pohľady, ktoré pevne verím, chceme vidieť. Ak si dobre spomínate, v jednom zo svojich videí na tému školstva a športu som rozprával o prebiehajúcej investícií na Základnej škole v Beluši.

Hody vo Visolajoch, nový klubový autobus či verejná diskusia v Lednici

Vráťme sa ešte k uplynulému víkendu. Včera, v nedeľu, som sa zúčastnil hodových slávností v obci Visolaje, vážim si pozvanie od starostu obce Petra Janíka. Je potrebné zachovávať tradície a slávnosti tohto typu v našich obciach a mestách.

Nový klubový autobus FK Beluša

Som veľmi rád, že v Beluši má šport dôležité miesto. Dôkazom toho je aj nový klubový autobus FK Beluša, ktorý sme dnes slávnostne uviedli do prevádzky počas zápasu FK Beluša – AFC Nové Mesto nad Váhom.

Všetko najlepšie, jubilanti ! 70, 80, 90.

70, 80, 90. Všetko najlepšie ! Obec Beluša každým rokom blahoželá jubilantom a v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, pripraví slávnostné stretnutie s oslávencami. Pozvaných bolo tento rok spolu 104 jubilantov, z toho 75 Belušanov oslavovalo 70 rokov, 19 oslavovalo 80 rokov a 10 ľudí oslavovalo 90 rokov.

Prvý októbrový víkend na Michalských hodoch na Lednických Rovniach

Vráťme sa k prvému októbrovému víkendu na Lednických Rovniach, počas ktorého sa konali tradičné Michalské hody. Ešte raz ďakujem za pozvanie starostovi obce. Bol pripravený skvelý kultúrny program, či už pre najmenších, starších či rodiny s deťmi.

Odborná celoslovenská konferencia prednostov 2022

Ako prednosta Obecného úradu v Beluši som členom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorá združuje všetkých prednostov z celého Slovenska. Aké výhody z toho plynú ?

5. úsek Vážskej cyklomagistrály Ladce – Púchov s novým cyklomostom

Sen, nedosiahnuteľný cieľ alebo realita ? Priatelia, pre mňa jednoznačne jedna z top priorít, o ktoré by som sa rád zasadil a dopomohol v danej veci. 5. úsek Vážskej cyklomagistrály, konkrétne medzi Ladcami a Púchovom.

Víkend plný dobrých vecí v púchovskom okrese

Najskôr sme v sobotu otvorili aj v prítomnosti primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej už 25. Vážsku výstavu králikov, holubov, hydiny a exotického vtáctva. Už pred rokom som bol príjemne prekvapený, akú účasť má 3. najväčšia výstava tohto druhu na Slovensku, práve v Beluši.

Privítali sme medzi nami najmenších Belušanov

Tento týždeň sme privítali, medzi nami Belušanmi, 29 detí narodených v 1. polroku 2022. Je to vždy milé podujatie, plné radosti, šťastia a lásky.

Posledné rokovanie OZ v Beluši 2018-2022

V pondelok 26.09.2022 sme absolvovali posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši do konania spojených volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022.

,,Malý, veľký projekt“ – posunutie začiatku a konca obce Beluša

VODIČI POZOR ! ZNAČENIE ZAČIATKU A KONCA OBCE BELUŠA JE PRESUNUTÉ! Triviálna vec ? Možno. Avšak o to dôležitejšia.

Ako vnímam školstvo a šport?

V pondelok 26.09.2022 sme absolvovali posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši do konania spojených volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022.

Európsky týždeň mobility 2022 po druhýkrát aj v Beluši

Pre niekoho je možno cyklistika a cyklodoprava len šport, čo je tiež určite prínosné. Pre mňa je však cyklodoprava nielen športom a možnosťou ako tráviť voľný čas, ale aj podstatnou súčasťou dopravy a preto som rád, že obec Beluša aktívne pracuje na podpore cyklodopravy.

26 – Moje kandidačné číslo

26. Možno ste už zachytili – samozrejme, že každý kandidát má pridelené hlasovacie číslo. Moje kandidačné číslo je 26. Akým spôsobom ma možno podporiť vo voľbách ako kandidáta na poslanca TSK za okres Púchov ?

Pumptrack v Beluši

Priatelia. Chcem sa o Vašu podporu uchádzať ako kandidát na poslanca TSK za okres Púchov, ktorý nebude sľubovať nemožné veci. Práve naopak, budem sa snažiť zasadiť o reálne projekty, ktoré pomôžu občanom žiť život v lepšom prostredí.

Starostovská hasičská súťaž 2022 v Horovciach

Dnes veľmi milá skúsenosť. Zúčastnil som sa v zastúpení starostu obce Beluša na Starostovskej hasičskej súťaži 2022 v Horovciach, kde som dostal možnosť odbehnúť a ,,pomôcť “ DHZ Beluša.

Kampaň bez billboardu

Šokujúce? Nepochopiteľné? Keď som zvažoval kandidatúru na poslanca TSK za okres Púchov, samozrejme, že jedna z prvých otázok bola, akým spôsobom budem viesť kampaň?

Rozhovor s Patrikom Štrbákom

O čo sa budem snažiť zasadiť ako poslanec, v prípade úspešnej kandidatúry za okres Púchov ? Jednoznačne 5. úsek (takmer 13 km) Vážskej cyklomagistrály Ladce – Púchov. Aj s novým cyklomostom Beluša – Lednické Rovne. 

Kto je Patrik Štrbák?

Kto som ? Aké mám pracovné i odborné skúsenosti na výkon funkcie poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja ? Prečo som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca TSK za okres Púchov ?

Otvorili sme školský rok 2022/2023

Milým zvykom je, že sa pravidelne zúčastňujem otvorenia školského roka v Materskej škole v Beluši i v Základnej škole v Beluši, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša. Som veľmi rád, že môžem bez váhania skonštatovať, že obe školy prosperujú a aj vďaka spolupráci s obcou sa každoročne do nich investujú významné finančné prostriedky.

Vyzbieraných takmer 1500 podpisov

Chcem vám, občanom z púchovského okresu, veľmi pekne poďakovať, pretože predovšetkým vďaka vám sa mi podarilo vyzbierať takmer 1500 podpisov na 156 podpisových kandidačných listinách.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť.

Prejsť na začiatok