Druhé miesto na Slovensku v kategórií Aktívna samospráva

V roku 2021 sa obec Beluša premiérovo zapojila do Európskeho týždňa mobility 2021. Výsledkom mojej snahy (spoločne s kolegami z Obecného úradu v Beluši) v oblasti cyklodopravy bolo druhé miesto na celom Slovensku v kategórii Aktívna samospráva, kde bolo o nás napísané : ,,V obci Beluša si uvedomujú nárast motorovej dopravy a aktívne podporujú a propagujú čistejšie formy dopravy, napríklad presun bicyklom. K tomu zorganizovali osvetové podujatia zamerané na deti a pripravujú siete cyklotrás s prepojením na susedné mestá a obce.“

Prejsť na začiatok