Prvý októbrový víkend na Michalských hodoch na Lednických Rovniach

Vráťme sa k prvému októbrovému víkendu na Lednických Rovniach, počas ktorého sa konali tradičné Michalské hody. Ešte raz ďakujem za pozvanie starostovi obce. Bol pripravený skvelý kultúrny program, či už pre najmenších, starších či rodiny s deťmi. Úspešnou bodkou bol výborný koncert Kataríny Knechtovej.

Obec Lednické Rovne (aj daný región) má jedinečnú tradíciu sklárstva. Myslím si, že stojí minimálne za úvahu možnosť zatraktívniť sklárstvo v regióne. Akým spôsobom? Čo by mohlo pomôcť obci Lednické Rovne, o to viac, ak by sa vybudoval cyklomost v rámci 5. úseku Vážskej cyklotrasy Ladce – Púchov? Pokiaľ bude spôsob, ako budem vedieť byť nápomocný pri rozvoji sklárskej tradície pre rovňanský región, rád pomôžem.

#26 #patrikstrbak #belusa #okrespuchov #tsk #volby2022

Prejsť na začiatok