Odborná celoslovenská konferencia prednostov 2022

Ako prednosta Obecného úradu v Beluši som členom Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorá združuje všetkých prednostov z celého Slovenska. Aké výhody z toho plynú ? Napríklad niekoľko odborných školení počas roka, seminárov, výmena cenných skúseností so zástupcami samospráv z celého Slovenska.

Napríklad v čase, keď sme v obci Beluša zavádzali participatívny rozpočet, som práve poznatky a ukážky z praxe čerpal z obdobnej konferencie, následne sme celý proces participatívneho rozpočtu nastavili s kolegovcami z OcÚ na podmienky obce Beluša a som rád, že v roku 2022 boli / budú prvé 3 projekty, ktoré si Belušania sami vybrali, zrealizované.

#26 #patrikstrbak #belusa #okrespuchov #tsk #volby2022

Prejsť na začiatok