Bezpečnosť chodcov prioritou

Osvetlenie spolu 14 priechodov pre chodcov na hlavnom ťahu cesty I. triedy v Beluši je zvýraznené vo forme 2 výstražných LED svetiel a detektoru pohybu. Akonáhle sa dostane chodec do detekčnej zóny, detektory pohybu umiestnené na oboch stranách priechodu pre chodcov zachytia chodca a okamžite aktivujú výstražné LED svetlá, ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Systém je napájaný z verejného osvetlenia, ale vďaka akumulátoru je funkčný 24 hodín. Bolo zrealizované aj nové dopravné značenie. Ďakujem všetkým zainteresovaným stranám za úspešnú realizáciu.

Prejsť na začiatok