Otvorili sme školský rok 2022/2023 na belušskej materskej škole i základnej škole

Milým zvykom je, že sa pravidelne zúčastňujem otvorenia školského roka v Materskej škole v Beluši i v Základnej škole v Beluši, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša. Som veľmi rád, že môžem bez váhania skonštatovať, že obe školy prosperujú a aj vďaka spolupráci s obcou sa každoročne do nich investujú významné finančné prostriedky. V oboch zariadeniach sa 5. septembra 2022 po letných prázdninách otvorili brány tried pre deti.

Na školskom dvore bolo prítomných spolu 591 žiakov, ktorí sú rozdelení do 28 tried, pričom až štyri triedy obsadilo 76 prvákov. O vzdelanie a výchovu detí sa bude v základnej škole starať 42 učiteľov, 9 vychovávateľov v Školskom klube detí a 13 nepedagogických zamestnancov. Škola má dvoch špeciálnych pedagógov, jednu psychologičku, jedného školského digitálneho koordinátora, sedem asistentov a od 01.09.2022 na škole pôsobí aj zdravotnícky asistent. 591 študentov belušskej základnej školy sa môže už onedlho tešiť na dokončený outdoorový športový areál pozostávajúci z novej bežeckej dráhy, pieskoviska a herných prvkov s dopadovou plochou pre menších žiakov.

V škôlke sa zišlo 258 detí, pričom 77 detí navštívilo dnes materskú školu po prvýkrát. 258 detí v belušskej škôlke si môže užiť úplne nové ihrisko v podobe obnovenej drevenej lode a špičkovej gumovej dopadovej plochy predstavujúcej more, morské pobrežie a piesok.

Ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja v prípade úspechu budem jednoznačne podporovať investície do 3 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v okrese Púchov – Gymnázium Púchov, Spojená škola Púchov, SOŠ obchodu a služieb Púchov. Pretože do kvalitných škôl (akéhokoľvek typu) a športového zázemia je vždy potrebné investovať.

Prejsť na začiatok