Prečo som sa rozhodol kandidovať?

Priznám sa, že politika je zrejme niečo, čo väčšinu ľudí neláka. Na Slovensku slovo ,,politika“ znamená takmer niečo zahanbujúce a je to vnímané skôr negatívne ako pozitívne. Zrejme aj štandardom, úrovňou a politickou kultúrou, ktoré sme si sami vytvorili. Vnímam však, že aj na komunálnej úrovni máme vo vedení ľudí, zástupcov, ktorý svoj mandát vykonávajú čestne, odborne, spôsobilo, s cieľom zlepšiť ľuďom životné podmienky a prostredie, v ktorom žijú. Preto jedným z hlavných motívov, prečo chcem reprezentovať ľudí v regióne, je ukázať, že aj v politike môžu byť ľudia čestní, so správnymi hodnotami, odborne zdatní, pracovití, ktorým záleží na životných podmienkach občanov a prostredí, v ktorom ľudia žijú.

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť. Teší ma, keď vidím výsledky práce v podobe nového športoviska pre mladých, lepšej vybavenosti školy pre žiakov, bezpečnejšej dopravy pre mladších či starších, dôstojných podmienok pre našich seniorov, výborného kultúrneho podujatia. Skrátka ma teší, keď výsledok mojej práce zlepší ľuďom určitý aspekt ich života.

Nie som typ človeka, ktorý bude sľubovať aj nemožné. Takých denne sledujeme viac ako dosť. Pri dennodennej komunikácií s ľuďmi sa snažím s občanmi rozprávať otvorene, popísať reálne možnosti a riešenia, nie zaoberať sa nereálnymi vecami a sľubmi. Aj preto sa budem v prípade úspešnej kandidatúry snažiť zasadiť o veci a projekty, ktoré sú reálne a pomôžu ľuďom k tomu, aby sa im lepšie žilo.

Tí, ktorí so mnou prišli do osobného alebo pracovného kontaktu vedia, že je pre mňa kľúčové čestné a férové správanie. Rovnocennosť ľudí, v zmysle nikoho nezvýhodňovať, na všetky požiadavky sa snažím pozerať rovnakým metrom. Zvlášť nemám rád nečestné konanie, ktoré zvýhodňuje určité skupiny ľudí, ostro sa proti takýmto praktikám vymedzujem a som zásadne proti nim.

Prejsť na začiatok