To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Nie som typ človeka, ktorý bude sľubovať aj nemožné. Takých je viac ako dosť. Ja sa budem snažiť zasadiť o veci a projekty, ktoré sú reálne a pomôžu ľuďom k tomu, aby sa im lepšie žilo.

Tí, ktorí so mnou prišli do osobného alebo pracovného kontaktu vedia, že je pre mňa kľúčové čestné a férové správanie. Rovnocennosť ľudí, v zmysle nikoho nezvýhodňovať, na všetky požiadavky sa snažím pozerať rovnakým metrom. Zvlášť nemám rád nečestné konanie, ktoré zvýhodňuje určité skupiny ľudí, ostro sa proti takýmto praktikám vymedzujem a som zásadne proti nim.

Cyklodoprava

Moja top priorita. Ako prednosta Obecného úradu v Beluši som bol osobne prítomný pri celom procese tvorby a vydávania stavebného povolenia Vážskej cyklotrasy na úseku Ladce – Púchov. Preto túto cyklotrasu dobre poznám a osobne sa zasadím o jej úspešnú realizáciu, vedúcou naprieč púchovským okresom.

Doprava

Či sa jedná o mladších ľudí alebo starších, každý má právo na prístupnú a bezpečnú dopravu. Či už peši, na bicykli, prostriedkami verejnej hromadnej dopravy či autom. Budem presadzovať bezpečné cesty, cyklochodníky a chodníky v okrese Púchov.

Zdravotníctvo

Budem sa v spolupráci s vedením a Úradom TSK snažiť o to, aby bol v okrese Púchov dostatok lekárov a zdravotných sestričiek, a tým pádom i úroveň zdravotnej starostlivosti bola čo najvyššia a najkomfortnejšia.

Školstvo

V okrese Púchov sa nachádzajú 3 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Gymnázium Púchov, Spojená škola Púchov, SOŠ obchodu a služieb Púchov. Sám ako zástupca obce viem, že investovať do vybavenia a neustálej modernizácie škôl (obec je zriaďovateľom materských i základných škôl) je dôležité. Preto ďalšou kľúčovou oblasťou je pre mňa podpora investícií do modernizácie škôl v okrese Púchov. Naši mladí, študenti, sú našou budúcnosťou a nie je to klišé.

Sociálna oblasť

V okrese Púchov sa nachádzajú 4 sociálne zariadenia v pôsobnosti TSK – Domov sociálnych služieb Púchov-Nosice, Centrum sociálnych služieb Púchov-Kolonka, Centrum sociálnych služieb Púchov- Chmelinec a Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne. Seniori si zaslúžia dôstojné podmienky v sociálnej starostlivosti. Preto budem dbať o pokračujúce investície pre zlepšenie sociálnych služieb.

Šport

Ako aktívny športovec viem, že šport a možnosti aktívneho trávenia času sú kľúčovou témou. Je potrebné neustále vytvárať ďalšie možnosti športového vyžitia, či už na amatérskej alebo profesionálnej úrovni. Podporujem nové športové priestory v okrese Púchov.

Kultúra

Napriek tomu, že TSK nemá v okrese Púchov kultúrnu inštitúciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, budem podporovať kultúrne akcie rozličného druhu, napr. formou rozličných dotácií.

Prejsť na začiatok