Privítali sme medzi nami najmenších Belušanov

Tento týždeň sme privítali, medzi nami Belušanmi, 29 detí narodených v 1. polroku 2022. Je to vždy milé podujatie, plné radosti, šťastia a lásky. Teší ma pritom jeden dôležitý aspekt, a síce že obec Beluša sa za posledné roky rozrastá a mladí ľudia, či rodiny s deťmi majú záujem žiť v Beluši.

Rovnako tak sa pravidelne zúčastňujem na viacerých stretnutiach, rokovaniach na pôde Materskej školy v Beluši či Základnej školy v Beluši, pretože spolupráca medzi školskými zariadeniami na území obce a obcou Beluša, ako ich zriaďovateľom, je viac ako potrebná a teší ma, že funguje výborne. Naše školy sa jednoznačne posúvajú vpred. Po jednom z takýchto rokovaní ma deti z MŠ Hloža poprosili ako aktívneho športovca, o pár minút futbalu s nimi, čomu som s radosťou vyhovel.

#26 #patrikstrbak #belusa #okrespuchov #tsk #volby2022

Prejsť na začiatok