Aktuality

Posledné rokovanie OZ v Beluši 2018-2022

V pondelok 26.09.2022 sme absolvovali posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši do konania spojených volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022.

,,Malý, veľký projekt“ – posunutie začiatku a konca obce Beluša

VODIČI POZOR ! ZNAČENIE ZAČIATKU A KONCA OBCE BELUŠA JE PRESUNUTÉ! Triviálna vec ? Možno. Avšak o to dôležitejšia.

Ako vnímam školstvo a šport?

V pondelok 26.09.2022 sme absolvovali posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši do konania spojených volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022.

Európsky týždeň mobility 2022 po druhýkrát aj v Beluši

Pre niekoho je možno cyklistika a cyklodoprava len šport, čo je tiež určite prínosné. Pre mňa je však cyklodoprava nielen športom a možnosťou ako tráviť voľný čas, ale aj podstatnou súčasťou dopravy a preto som rád, že obec Beluša aktívne pracuje na podpore cyklodopravy.

26 – Moje kandidačné číslo

26. Možno ste už zachytili – samozrejme, že každý kandidát má pridelené hlasovacie číslo. Moje kandidačné číslo je 26. Akým spôsobom ma možno podporiť vo voľbách ako kandidáta na poslanca TSK za okres Púchov ?

Pumptrack v Beluši

Priatelia. Chcem sa o Vašu podporu uchádzať ako kandidát na poslanca TSK za okres Púchov, ktorý nebude sľubovať nemožné veci. Práve naopak, budem sa snažiť zasadiť o reálne projekty, ktoré pomôžu občanom žiť život v lepšom prostredí.

Starostovská hasičská súťaž 2022 v Horovciach

Dnes veľmi milá skúsenosť. Zúčastnil som sa v zastúpení starostu obce Beluša na Starostovskej hasičskej súťaži 2022 v Horovciach, kde som dostal možnosť odbehnúť a ,,pomôcť “ DHZ Beluša.

Kampaň bez billboardu

Šokujúce? Nepochopiteľné? Keď som zvažoval kandidatúru na poslanca TSK za okres Púchov, samozrejme, že jedna z prvých otázok bola, akým spôsobom budem viesť kampaň?

Rozhovor s Patrikom Štrbákom

O čo sa budem snažiť zasadiť ako poslanec, v prípade úspešnej kandidatúry za okres Púchov ? Jednoznačne 5. úsek (takmer 13 km) Vážskej cyklomagistrály Ladce – Púchov. Aj s novým cyklomostom Beluša – Lednické Rovne. 

Kto je Patrik Štrbák?

Kto som ? Aké mám pracovné i odborné skúsenosti na výkon funkcie poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja ? Prečo som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca TSK za okres Púchov ?

Otvorili sme školský rok 2022/2023

Milým zvykom je, že sa pravidelne zúčastňujem otvorenia školského roka v Materskej škole v Beluši i v Základnej škole v Beluši, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša. Som veľmi rád, že môžem bez váhania skonštatovať, že obe školy prosperujú a aj vďaka spolupráci s obcou sa každoročne do nich investujú významné finančné prostriedky.

Vyzbieraných takmer 1500 podpisov

Chcem vám, občanom z púchovského okresu, veľmi pekne poďakovať, pretože predovšetkým vďaka vám sa mi podarilo vyzbierať takmer 1500 podpisov na 156 podpisových kandidačných listinách.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť.

Vyzbieraných takmer 1500 podpisov

Chcem vám, občanom z púchovského okresu, veľmi pekne poďakovať, pretože predovšetkým vďaka vám sa mi podarilo vyzbierať takmer 1500 podpisov na 156 podpisových kandidačných listinách.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť.

Aktuality

Posledné rokovanie OZ v Beluši 2018-2022

V pondelok 26.09.2022 sme absolvovali posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši do konania spojených volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29.10.2022. Chcem sa aj touto cestou veľmi pekne poďakovať 13 poslankyniam a poslancom, samozrejme všetkým členkám i členom odborných či miestnych komisií v Beluši.

,,Malý, veľký projekt“ – posunutie začiatku a konca obce Beluša

VODIČI POZOR ! ZNAČENIE ZAČIATKU A KONCA OBCE BELUŠA JE PRESUNUTÉ! Triviálna vec ? Možno. Avšak o to dôležitejšia.

Ako vnímam školstvo a šport?

Ako vnímam školstvo a šport ? Nie, nie sú to pre mňa iba ,,kompetencie obcí a miest, kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Školstvo a šport vnímam ako dve spojené nádoby, do ktorých je potrebné investovať, ktoré je potrebné budovať a modernizovať.

Európsky týždeň mobility 2022 po druhýkrát aj v Beluši

Pre niekoho je možno cyklistika a cyklodoprava len šport, čo je tiež určite prínosné. Pre mňa je však cyklodoprava nielen športom a možnosťou ako tráviť voľný čas, ale aj podstatnou súčasťou dopravy a preto som rád, že obec Beluša aktívne pracuje na podpore cyklodopravy.

26 – moje kandidačné číslo

26. Možno ste už zachytili – samozrejme, že každý kandidát má pridelené hlasovacie číslo. Moje kandidačné číslo je 26. Akým spôsobom ma možno podporiť vo voľbách ako kandidáta na poslanca TSK za okres Púchov ? 

Pumptrack v Beluši

Priatelia. Chcem sa o Vašu podporu uchádzať ako kandidát na poslanca TSK za okres Púchov, ktorý nebude sľubovať nemožné veci. Práve naopak, budem sa snažiť zasadiť o reálne projekty, ktoré pomôžu občanom žiť život v lepšom prostredí.

Starostovská hasičská súťaž 2022 v Horovciach

Dnes veľmi milá skúsenosť. Zúčastnil som sa v zastúpení starostu obce Beluša na Starostovskej hasičskej súťaži 2022 v Horovciach, kde som dostal možnosť odbehnúť a ,,pomôcť “ DHZ Beluša.

Kampaň bez billboardu

Šokujúce? Nepochopiteľné? Keď som zvažoval kandidatúru na poslanca TSK za okres Púchov, samozrejme, že jedna z prvých otázok bola, akým spôsobom budem viesť kampaň?

Rozhovor s Patrikom Štrbákom

O čo sa budem snažiť zasadiť ako poslanec, v prípade úspešnej kandidatúry za okres Púchov ? Jednoznačne 5. úsek (takmer 13 km) Vážskej cyklomagistrály Ladce – Púchov. Aj s novým cyklomostom Beluša – Lednické Rovne. 

Kto je Patrik Štrbák?

Kto som ? Aké mám pracovné i odborné skúsenosti na výkon funkcie poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja ? Prečo som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca TSK za okres Púchov ?

Otvorili sme školský rok 2022/2023

Milým zvykom je, že sa pravidelne zúčastňujem otvorenia školského roka v Materskej škole v Beluši i v Základnej škole v Beluši, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša. Som veľmi rád, že môžem bez váhania skonštatovať, že obe školy prosperujú a aj vďaka spolupráci s obcou sa každoročne do nich investujú významné finančné prostriedky.

Vyzbieraných takmer 1500 podpisov

Chcem vám, občanom z púchovského okresu, veľmi pekne poďakovať, pretože predovšetkým vďaka vám sa mi podarilo vyzbierať takmer 1500 podpisov na 156 podpisových kandidačných listinách.

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť a v konečnom dôsledku sa nám bude tak lepšie žiť.

TOTO UŽ NERIEŠ, TO NIČ


Mgr. Patrik Štrbák

Prednosta Obecného úradu v Beluši

Nezávislý kandidát na poslanca

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Prejsť na začiatok